Shopping Cart

Online 7/24 Canlı Destek

yeni film izle hd film seyret

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
a) www.gamexl.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ataşehir/İstanbul adresinde mukim  şahıs firması (Bundan böyle “ www.gamexl.net ” olarak anılacaktır).
b) www.gamexl.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).
c) www.gamexl.net internet sitesinden herhangi bir hizmet veya ürün satın alan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu www.gamexl.net ’in sahip olduğu www.gamexl.net web sitesinde sunulan hizmetlerden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.gamexl.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.gamexl.net ’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, www.gamexl.net tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.gamexl.net ’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.gamexl.net ’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve diğer talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.gamexl.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.gamexl.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.gamexl.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.gamexl.net ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.gamexl.net ’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. www.gamexl.net , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.gamexl.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.gamexl.net ’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.gamexl.net ‘i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.gamexl.net ’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. www.gamexl.net ’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.gamexl.net ’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.gamexl.net  internet sitesi yazılım ve tasarımı www.gamexl.net mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. www.gamexl.net web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.gamexl.net web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.12. www.gamexl.net , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.gamexl.net web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.13. www.gamexl.net , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.14. Taraflar, w www.gamexl.net ’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.15. Üye, siteye kaydolurken girdiği iletişim bilgilerine www.gamexl.net tarafından, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, doğrudan ve/veya dolaylı olarak pazarlama yapılmasını, bilgilerinin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve www.gamexl.net ’in hizmet kalitesini geliştirmek ya da muhtelif herhangi bir sebeple üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile kabul eder.
3.16. www.gamexl.net web sitesine giriş yapan veya üye olan tüm kullanıcılar detayları açıkça belirtilmiş olan Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.
3.17. www.gamexl.net web sitesine giriş yapan veya üye olan tüm kullanıcılar detayları açıkça belirtilmiş olan İptal ve İade Koşulları’nı okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.gamexl.net tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.gamexl.net üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Bize Ulaşın
Bu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:
Email ile: info@gamexl.net

Dubai has a broad selection of escort girl options. You’re sure to find the perfect girl for your sexual desires, from Brazilian beauty queens to Asian beauties. If you’re seeking an attractive woman to satisfy your wildest desires then take a look at the stunning women from Dubai. They will satisfy all your desires. You’ll find the perfect person to take on your next night out, regardless of whether you’re looking for a quick fix or night of sexual delight.

The majority of the escort girls in Dubai look well-groomed and fluent. The girls speak fluent English and have excellent communication skills. You’ll also find out if they will charge extra for sexual sex or otherwise. It will be clear if there is additional fees for this particular service however you’ll still enjoy being with the beautiful women.

Apart from having a great companionship, those who escort you in Dubai come with a very high level of hygiene. Depending on the race and age of the sexual workers, the price of an escort can range in the range golden shower escort of AED 150 – AED 2000. Even with the cost, one session, an escort in Dubai can still provide clients with an experience of the lifetime. Of course there’s the chance to interact with others while here.

Most students feel stressed by the amount of work they have to complete and want someone else to complete my assignments for me for no charge. There are plenty of essay writing companies online that can handle your task demands. These companies will use your specifications to compose the perfect essay at an affordable price. The best part of this solution is that it is accessible online. It is possible to select the writer that you’d like to collaborate with. Based on the past work as well as experience, you are able to select among the writers.

Free essays are available on these websites and don’t require an advance payment. The website sends you a finished essay following a review for mistakes and plagiarism. The writer then delivers the finished essay to you to be approved. professional writing help They also provide a money back guarantee so it is worth your while. It won’t be necessary to write the essay again, so there’s no excuse for missing deadlines. What’s more important? They’re very inexpensive.

It is recommended to speak with the manager before placing your make an order. Managers can address any concerns you have and offer advice about the rules and regulations of collaboration. They’ll also let you know what deadlines you can expect as well as the author’s credentials, as well as the cost. When you’ve signed your contract and received your essay, they’ll send you the dossier and deposit a specific amount of money to the bank account belonging to the company’s account. The company’s representative will follow up with you in order to confirm that you’re pleased with your essay.

Anında Teslim Hesap

Otomatik Teslim Hesaplar

Anında Değişim

Hesaplar Ömür Boyu Garantilidir.

Canlı Destek

7/24 Canlı Destek

Güvenli Ödeme

256Bit Şifreleme ve 3D Secure